Please view this demo on a larger screen.

Mapa gminy

Barkwedaświetlica wiejska

Brąswałdtereny sportowe, świetlica wiejska

Bukwałdtereny sportowe, świetlica wiejska

Dąbrówka Wielkatereny sportowe, świetlica wiejska

Dywitytereny sportowe

Dywity_2tereny sportowe

Frączkitereny sportowe, świetlica wiejska

Gadytereny sportowe, świetlica wiejska

Gradkitereny sportowe, świetlica wiejska

Kieźlinytereny sportowe, świetlica wiejska

Ługwałdtereny sportowe, świetlica wiejska

Mykitereny sportowe, świetlica wiejska

Nowe Włókitereny sportowe, świetlica wiejska

Redykajny

Różnowotereny sportowe, świetlica wiejska

Sętaltereny sportowe, świetlica wiejska

Słupytereny sportowe, świetlica wiejska

Spręcowotereny sportowe, świetlica wiejska

Tuławkitereny sportowe, świetlica wiejska

xxx


punkt kontrolny

Barkweda

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Barkweda „Grodzisko nad starą Łyną”

Barkweda 14, 11-001 Dywity
www.facebook.com/Sołectwo-Barkweda-1006975806004767
Celem organizacji jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-kulturalnego, przyrodniczego i gospodarczego wsi Barkweda w Gminie Dywity.

Brąswałd

Ochotnicza Straż Pożarna w Brąswałdzie

Brąswałd 27, 11-001 Dywity
www.facebook.com/OSP-Brąswałd-340647439625302
OSP Brąswałd angażuje się zarówno w działalność ratowniczo-gaśniczą, jak również w prace społeczne i kulturalne.

Izba pamięci Marii Zientary-Malewskiej

W dawnej polskiej szkole w podolsztyńskim Brąswałdzie mieści się izba pamięci poświęcona słynnej warmińskiej nauczycielce, poetce i działaczce społecznej. Maria Zientara-Malewska urodziła się w Brąswałdzie w 1894 r. Oprócz eksponatów bezpośrednio związanych ze słynną Warmianką z Brąswałdu można znaleźć w niej informacje na temat innych znanych mieszkańców wsi oraz bogatej historii samego Brąswałdu. Izba ukazuje głównie polskość południowej Warmii i polskich działaczy narodowych, szczególnie aktywnych w drugiej połowie XIX i w I połowie XX wieku. Izbą pamięci opiekuje się Fundacja „Prymus”, która realizuje również konkurs poezji imienia poetki oraz prowadzi działania promujące kulturę warmińską. Więcej o Izbie pamięci na: fundacjaprymus.org

Parafia św. Katarzyny w Brąswałdzie

Proboszcz: ks. kan. mgr lic. Stanisław Tkacz
Brąswałd 11, 11-001 Dywity
tel. 89 512 05 60
parafia-braswald.ns48.pl
Jest to kościół orientowany, trójnawowy. Wzniesiono go w stylu neogotyckim, z czerwonej cegły na rzucie prostokąta. We wnętrzu znajdują się barwne polichromie przedstawiające sceny z dziejów Polski i Warmii (w tym dzieje biskupstwa warmińskiego). Malowidła wykonali Zepter i Brandt w 1912 roku. Wybitną postacią związaną z Brąswałdem był ksiądz Walenty Barczewski - Warmiak, działacz narodowy, historyk, pisarz, folklorysta, redaktor i wydawca, wieloletni proboszcz w Brąswałdzie.

Bukwałd

Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie

Dyrektor Dorota Zaręba
Bukwałd 39, 11-001 Dywity
tel: 895140763
e-mail: spbukwald@interia.pl
www.spbukwald.edu.pl

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI BUKWAŁD

Prezes Bogumiła Brewka
Bukwałd 59, 11-001 Dywity
tel. 606754962
e-mail: poczta@przyjacielebukwaldu.pl
www.przyjacielebukwaldu.pl/
Główną działalnością Stowarzyszenia jest, tworzenie miejsc aktywności dla mieszkańców Bukwałdu i okolic, w różnych dziedzinach. Głównym celem jest zaktywizowanie mieszkańców.

Gręplarska Wioska

Wieś tematyczna
Liderki projektu:
Bogumiła Brewka - 606754962
Danuta Lidman
Kamila Michalska
Bukwałd 59, 11-001 Dywity
e-mail: poczta@przyjacielebukwaldu.pl

Fundacja Albatros

Prezes: Ewa Rumińska
Bukwałd 45, 11-001 Dywity
tel. 664 173 828
www.falbatros.pl
e-mail: info@falbatros.pl
e-mail: info@ptasiastraz.pl
Organizacja zajmuje się leczeniem i ochroną dzikich zwierząt poprzez wspieranie ośrodków rehabilitacji i edukację ekologiczną. Fundacja prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich, powołała również do życia Ptasią Akademię w której odbywają się zajęcia edukacyjne.

Fundacja „Prymus”

Prezes Agnieszka Sakowska-Hrywniak
Bukwałd 39, 11-001 Dywity
e-mail: biuro@fundacjaprymus.org, undacjaprymus.org
Celem organizacji jest wspieranie edukacji dzieci z terenów wiejskich tak, by odkrywały w sobie talenty, zdobywały nowe umiejętności, wiedzę o kulturze i historii Warmii oraz otaczającym świecie. Fundacja od lat funduje zdolnym uczniom stypendia i nagrody będące formą nagrody za wysiłek włożony w naukę oraz realizuje od ponad 20 lat Konkurs Recytatorski im. Marii Zientary-Malewskiej.

Kaplica pw. św. Józefa w Bukwałdzie

Zabytek architektury sakralnej wzniesiony w połowie XIX wieku.

Tygiel Warmiński: blog kulinarny, sklep

Właścicielka, twórczyni Kamila Michalska
Bukwałd 2a, 11-001 Dywity
tygielwarminski.pl/home-blog/?v=9b7d173b068d

Dąbrówka Wielka

Świetlica wiejska

Dywity

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

Dyrektor: Aneta Fabisiak-Hill
ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity      tel.: 89 5120123      e-mail: gokdywity@wp.pl, www.gokdywity.eu
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach kreuje różne drogi uczestnictwa w kulturze dla dobra szerokiej rzeszy mieszkańców Gminy Dywity, bez względu na ich status społeczny, majętność, wiek, stopień wykluczenia czy niepełnosprawności; jest zakorzeniony w tradycji ↔ nowoczesny, otwarty na dialog, ewoluujący wraz ze zmieniającymi się potrzebami społeczności lokalnej.

Przedszkole Samorządowe w Dywitach

Dyrektor Anna Łukaszewicz
ul. Jana Pawła II 6, 11-001 Dywity      e-mail: psdywity@op.pl      przedszkoledywity.edupage.org
Przedszkole w Dywitach jest placówką publiczną i prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą dla dzieci od 3 do 6 lat.

Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

Dyrektor: Ewa Romanowska
ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity      tel. (89) 512-01-26      e-mail: spdywity@o2.pl, www.spdywity.edu.pl

Biblioteka Publiczna w Dywitach

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
Kierownik: Celina Kosin
ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity      tel.: 89 5120052      e-mail: gbpdywit@wbp.olsztyn.pl, www.gokdywity.eu

Uczniowski Klub Sportowy „Frendo”

Prezes Iwona Jasińska
e-mail: ijasinska75@onet.eu, uksfrendo.pl
Celem organizacji jest propagowanie gry w piłkę nożną oraz aktywnego, sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Asy”

Trenerzy: Szymon Niestatek - grupa starsza, Ewa Lewandowska - grupa młodsza
ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity      e-mail: guks-la-dywity@wp.pl
Celem organizacji jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.

Dywickie Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Prezes Jarosław Zackowski
ul. Różana 2, 11-001 Dywity
Celem organizacji jest krzewienie sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach

Dyrektor : Janusz Ciepliński
ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity      Sekretariat w Dywitach: tel. 89 523 72 11, 730 509 133      e-mail: sekretariat@psmdywity.org, psmdywity.org/
Cele szkoły:
- rozbudza i rozwija podstawowe zdolności artystyczne;
- przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;
- oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury.

MORSY Dywity

Osoba kontaktowa: Marcin Bergmański
www.facebook.com/pg/morsydywity
Dywickie Morsy to organizacja, która oprócz promowania zdrowego stylu życia, aktywności sportowej i tężyzny fizycznej jest stale obecna w życiu społecznym i kulturalnym Gminy Dywity poprzez aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w akcje charytatywne i inne wydarzenia na rzecz społeczności lokalnej.

Dywity

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”

Siedziba: ul. Spółdzielcza 4, Dywity      tel. (89) 512-01-26      e-mail: naszedzieci.dywity@gmail.com, www.naszedziecidywity.pl
Celem stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza służąca wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego.

Stowarzyszenie „Aktywne Dywity”

Prezes Dorota Pszczoła
ul. Różana 17, 11-001 Dywity
Celem organizacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi Dywity.

Stowarzyszenie „MeloFani”

Prezes Sylwia Malinowska
ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity      e-mail: kontakt@melofani.pl, melofani.com.pl
Celem organizacji jest propagowanie kultury muzycznej w wymiarze autorskim i profesjonalnym.

IV Oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze – PALETA

Prezes Krystyna Kucewicz
Animator Joanna Kitkowska
ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity (siedziba GOK Dywity)      e-mail: gokdywity@wp.pl, www.facebook.com/PaletaGOKDywity
Stowarzyszenie realizuje działania oraz projekty promujące sztuki piękne, aktywność twórczą kobiet. Powołało do życia, wespół z GOK Dywity, Powiatowy Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet „Kobiece Impresje”. Organizuje wystawy, warsztaty edukacyjne oraz aktywnie współpracuje z osobami niepełnosprawnymi.

4 Grunwaldzka Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Antidotum”

Drużynowa Ola Orzoł
ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity (siedziba GOK Dywity)      e-mail: 34gwdhantidotum@gmail.com, www.facebook.com/antidotum34
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Drużyna „Antidotum” jest żywo obecna w środowisku lokalnym. Prowadzi drużyny zuchowe. Aktywnie włącza się w realizację imprez o charakterze społecznym i kulturalnym.

Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dywitach

ul. Jana Pawła II 3, 11-001 Dywity      tel. 89-512-00-55      e-mail: parafiadywity@gmail.com, parafiadywity.pl

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Olsztynie Koło w Dywitach

Prezes Urszula Nikiel
ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity (siedziba GOK Dywity)
Organizacja animuje działania dla seniorów: spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, warsztaty edukacyjne. Włącza się aktywnie w życie społeczne Gminy Dywity i lokalnego ośrodka kultury.

Frączki

Stowarzyszenie „Nasza wieś”

Prezes Alicja Wąsik
Frączki 64 11-001 Dywity
telefon: +48 604 944 943
e-mail: fraczki1@wp.pl
Cele organizacji:
poprawa jakości życia mieszkańców wsi, wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju, integracja i aktywizacja mieszkańców, troska o środowisko społeczno – przyrodnicze i kulturowe.

Szkoła Filialna we Frączkach

Zespół Szkół w Tuławkach
Frączki 4, 11-001 Dywity
www.zstulawki.ehost.pl

Parafia pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny

Frączki 26
11-001 Dywity
tel. 895132019
archwarmia.pl/parafie/fraczki-swietej-marii-magdaleny

Gady

OŚRODEK RZEMIOSŁ ZAPOMNIANYCH

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach
Świetlica Wiejska
Opiekun: Joanna Zawadzka
Gady 47 A, 11-001 Dywity
e-mail: gokdywity@wp.pl
Tel: 89 5120123
Cele: integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, edukacja regionalna, przywracanie do życia ginących zawodów, poszukiwanie nowych form ożywiania tradycji poprzez warsztaty, szkolenia, imprezy artystyczne i wiele innych.

STOWARZYSZENIE "NASZE GADY"

Prezes Teresa Kosińska
Gady 14 a, 11-001 Dywity
e-mail: naszegady@o2.pl
www.naszegady.pl, www.warmiaznanainieznana.pl
tel: 691 734 029

Gradki

Stowarzyszenie „Gradki”

Gradki 30
11-001 Dywity
e-mail: stowarzyszeniegradki@wp.pl
www.facebook.com/stowarzyszeniegradki
Celem organizacji jest integracja mieszkańców wsi oraz działania na rzecz wszechstronnego rozwoju Gradek.

Kieźliny

Filia Biblioteczna w Kieźlinach

Bibliotekarz Bożena Keczmerska
Biblioteka Publiczna w Dywitach
ul. Leopolda Staffa 3,
10-371 Kieźliny
tel. 89 526 43 00
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek: 15:00 – 18:00
Środa: 8:00-12:00
Czwartek, piątek: 15:00-18:00

Warmińskie Stowarzyszenie Kobiet Kieźlińskich

Prezes Wanda Drzewiecka
Kieźliny
ul. K.K. Baczyńskiego 3
10-371 Olsztyn
Celem organizacji jest integracja kobiet wiejskich oraz pielęgnowanie miejscowych tradycji, zwyczajów.

Stowarzyszenie 4XK

Prezes Paweł Rynkiewicz
ul. Ks. Jakuba Jagałły 5A Kieźliny
10-037 Olsztyn
www.facebook.com/4XKiezliny
Celem organizacji jest aktywizacja i integracja młodzieży w społeczności lokalnej poprzez propagowanie kolarstwa górskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kieźlinach

Prezes Tadeusz Bielicki
Kieźliny
ul. Ks. Jakuba Jagałły 3A
10-371 Olsztyn
e-mail: straz@opskiezliny.cba.pl
ospkiezliny.cba.pl/

Przedszkole Samorządowe "Juniorek" w Kieźlinach

Dyrektor Danuta Kmieć
10-371 Kieźliny
ul. Ks. Jakuba Jagałły 3
tel. 89 513 51 58
e-mail: pskiezliny@o2.pl
www.pskjuniorek.szkolnastrona.pl/

Parafia Św. Rozalii w Kieźlinach

Proboszcz O. dr Zbigniew Pisiałek CP
Kieźliny, ul. Ks. Jakuba Jagałły 26
10-371 OLSZTYN
Telefon: (89) 513-50-45,
E-mail: swietarozaliaolsztyn@interia.pl
parafiakiezliny.blogspot.com/

Ługwałd

Stowarzyszenie „Ługwałd”

Prezes Zbigniew Glezman
Ługwałd 4c
11-001 Dywity
e-mail: stowarzyszenie@lugwald.pl
lugwald.pl/
Cele organizacji to wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-kulturalnego, przyrodniczego i gospodarczego wsi Ługwałd.

ŁUGWAŁDZKI TEATR

Grupa teatralna przy Stowarzyszeniu „Ługwałd”
Reżyser Bronisław Szatan
Ługwałd 4c
11-001 Dywity
e-mail: stowarzyszenie@lugwald.pl
lugwald.net/index.php/teatr/
Teatr ługwałdzki ma charakter społeczny – jego spiritus movens są mieszkańcy wsi. Teatr zadebiutował w dniu Święta Małego Dzwonu. 22 lipca 2013r., na placu przy boisku wiejskim odbyła się premiera sztuki „Rok 1363”. Treść nawiązywała do lokacji Ługwałdu sprzed 650 lat.

Fundacja „Moda na Warmię i Mazury”

Prezes Fundacji - Danuta Ewa Domaradzka-Ziarek
Ługwałd 35
11-001 Dywity
tel. 664 787 989
e-mail: fundacja@modanamazury.pl
strona (w przebudowie) www.modanamazury.pl
FB: Fundacja Moda na Warmię i Mazury
Celem organizacji są działania na rzecz rozwoju regionu, jego promocji i edukacja ekologiczna.

Myki

Świetlica wiejska

Nowe Włóki

Świetlica wiejska

Redykajny

STOWARZYSZENIE NASZA WIEŚ REDYKAJNY

Prezes Bogumiła Pająk
Redykajny 5, 11-041 Redykajny
Stowarzyszenie organizuje działania na rzecz wsi, w roku 2017 zrealizowało projekt „W Redykajnach wyplatamy, wielką radość z tego mamy…” ze środków budżetowych Gminy Dywity. W roku 2018 wieś jest gospodarzem Konkursu na najlepszy produkt żywnościowy Gminy Dywity „O Garniec Kłobuka”.

Różnowo

Fundacja 36 i 6

Prezes Ewa Giska
Różnowo 315
11-001 Dywity
e-mail: kontakt@fundacja36i6.pl
fundacja36i6.pl/
Cele organizacji to m.in.:
· działalność społeczna na rzecz zaangażowania społecznego i obywatelskiego w oparciu o wartości uniwersalne, takie jak prawo do życia, pokój, tolerancję, wolność, prawdę, sprawiedliwość i miłość,
· propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych,
· tworzenie płaszczyzn skutecznego współdziałania jednostek, sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego, na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie Warmińska Wieś

Prezes: Monika Kur-Rydzewska
Różnowo 175, 11-001 Dywity
e-mail: warminska.wies@wp.pl
www: warminskawies.org
telefon: 668465203
Głównym celem działań Stowarzyszenia jest poprawa warunków życia i wypoczynku na wsi. Chcemy, aby Różnowo było miejscem przyjaznym. Miejscem, w którym dobrze się mieszka, wypoczywa i do którego chętnie się wraca.

Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"

Różnowo, 11-001 Dywity
e-mail: biuro@przedszkole-mali-odkrywcy.pl

MZGZ LKS Różnowo

Ludowy Klub Sportowy Rożnowo
mzgzroznowo.futbolowo.pl
e-mail: lksroznowo@gmail.com

Rzymskokatolicka Parafia P.W. NMP Różańcowej

Różnowo 20, 11-001 Dywity,
www.parafiaroznowo.info

Sętal

Filia Biblioteczna w Sętalu

Biblioteka Publiczna w Dywitach
Godziny otwarcia:
Wtorek, czwartek 14.00 – 18.00
tel.89 512 02 80
Biblioteka oferuje ok. 4 tys. książek z różnych dziedzin.
Bezpłatny dostęp do internetu.
Bibliotekarz:
Danuta Kowalska
Logo biblioteki w Dywitach

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala

Zbigniew Pszczółkowski – prezes zarządu stowarzyszenia
e-mail: zbi.psz@gmail.com
www: www.setal.com.pl
telefon: 693 301 979 (Zbigniew Pszczółkowski)
obszar działalności w formie krótkiego opisu: Integracja mieszkańców wsi, troska o dziedzictwo kulturowe, obiekty sakralne, tradycję Sętala i regionu, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych, umacnianie więzi z dawnymi mieszkańcami Sętala i okolicznych wsi.

Parafia pod wezwaniem Świętego Mikołaja

Sętal 10
11-001 Dywity
tel.: 89 512 02 94
archwarmia.pl/parafie/setal-swietego-mikolaja

Słupy

Przedszkole Samorządowe w Słupach

Dyrektor Małgorzata Wysocka
Słupy 43
Słupy , 10-381 Olsztyn
e-mail: przedszkole.slupy@gmail.com
slupy.przedszkolowo.pl/

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Słupach

PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Meja
Słupy 58A, 10-381 Olsztyn
tel.: (89) 513 57 07

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic

Prezes koordynator Waldemar Grzegorzewski, wiceprezes ds oswiaty Janina Cycyk i wiceprezes ds sportu Piotr Pacewicz.
Słupy 43, 10 381 Olsztyn.
naszaszkolaslupy.pl/
e-mail: srwsio.slupy@wp.pl
Fundamentalnym zadaniem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Słupy i Okolic jest wszechstronny i zrównoważony rozwój wsi Słupy i Okolic w celu poprawy jakości życia ich mieszkańców pod względem kulturowym, ekologicznym i materialnym. Organizacja jest również organem założycielskim i prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową w Słupach.
Stowarzyszenie prowadzi również Klub Sportowy „BURZA” SRWSiO
e-mail: ks.srwsio.slupy@wp.pl
burzaslupy.futbolowo.pl/

Spręcowo

Szkoła Podstawowa w Spręcowie

Dyrektor Magdalena Wrzosek
Spręcowo 2
11- 001 Dywity
e-mail: szkola.sprecowo@op.pl
szkola.sprecowo.pl
W szkole, działa zespół ludowy "SPRĘCOWIA", założony w 1996r. przez ówczesną dyrektor, Panią Irenę Palmowską.
Główne zadania zespołu to:
• podtrzymywanie tradycji warmińskich,
• rozwijanie wrażliwości na estetykę, ruch, umuzykalnienie i utanecznienie,
• wzbogacenie wiedzy dzieci na temat warmińskich tradycji poprzez naukę tańców, piosenek oraz zabaw warmińskich.

Ochotnicza Straż Pożarna w Spręcowie

Spręcowo 7
11-001 Dywity
e-mail: kontakt@osp.pl
sprecowo.osp.pl/
Cele organizacji to ochrona p/pożarowa, ratownictwo drogowe oraz działalność kulturalno-oświatowa.
W Świetlicy Wiejskiej współprowadzonej przez sołectwo wsi Spręcowo i OSP prowadzone są różnego typu działania kulturalno-edukacyjne dla różnych pokoleń mieszkańców tej miejscowości.

Tuławki

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Tuławkach

Prezes Zarządu : Andrzej Olber
Tuławki 15b , 11-001 Dywity
e-mail : osptulawki@wp.pl
Tel: 608-280-603
Działalność przeciwpożarowa i kulturalno-oświatowa. Organizujemy warsztaty rękodzieła dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe i taneczne, polsko-ukraińską wymianę młodzieży , szkolenia z pierwszej pomocy przed medycznej oraz pogadanki na tematy związane z zagrożeniami pożarowymi.

Szkoła Podstawowa w Tuławkach

Dyrektor - Mariola Soroka-Christow
Wicedyrektor - Maciej Azarewicz
Tuławki 31
11-001 Dywity
tel. 89/5130226
e-mail: zstulawki@tlen.pl
www.zstulawki.ehost.pl/

W przypadku uwag, proszę o kontakt: 608 728 736